Categorie
Realisaties
Over dit project

Afwerkingsproject Kunsthumaniora Sint-Lucas (Gent)

Wat we deden

Voor deze overheidsopdracht werken we samen met drie partijen. De Vroe Group doet de dakwerken, De Spiegeleer alle ruwbouwwerken en Confistruct de afbraakwerken en tot slot de totale afwerking.

Het gebouw fungeerde vroeger als internaat. De internaatkamers waren grotendeels opgebouwd uit niet dragend metselwerk. Hier hebben we dus meer dan 300m3 steenpuin naar buiten gevoerd. Om nog maar niet te spreken over de meer dan 1000m2 valse plafonds op houten latwerk en het verwijderen van al het plakwerk op de dragende binnenmuren. Na deze werken verkregen we dus zeer grote open ruimtes.

De tussenverdiepen bestaan allemaal uit houten balkenvloeren. Voor meer dan de helft van de bestaande balkenvloeren bleek dat deze niet sterk genoeg zijn voor de stabiliteit van het gebouw i.f.v. de belastingen. We hebben alle bestaande balken (7/18) verwijderd. Vervolgens de bestaande HEA liggers versterkt volgens stabiliteitsstudie door er extra HEA200 liggers bovenop te plaatsen en deze elke 30cm te bouten. Nu konden we opnieuw starten met de opbouw van de balkenvloeren. Nu niet met 7/18 balken, maar met 7/23 balken die we 40cm h.o.h. plaatsten. Vervolgens hebben we deze nieuwe balkenvloer volledig dicht gelegd met 22mm OSB. Tussen de balken isoleerden we, waarna we het geheel ingepakt hebben langs de onder- en bovenzijde met brandwerende beplating volgens brandattest. Ook alle stalen liggers werden volgens promat attest ingepakt om de brandstabiliteit van 60 minuten te bekomen.

Voor het verloop van het project hebben we de buitenschil alsook alle tussenverdiepen brandwerend ingepakt en alle gipskartonwanden langs 1 zijde dicht gezet. Op dit moment kwamen de technieken mee in het verhaal. Op een groot deel van de vloeroppervlakte is voor vloerverwarming gekozen. Bovenop deze droge opbouw hebben wij fermacell platen met lipverbinding geplaatst zodat de linoleum vloerafwerking hier bovenop kan gebeuren. Voor de plafonds werd grotendeels gekozen voor magnesietgebonden houtwoldecorplaten. De pleisterwerken alsook alle deuren hebben wij voor onze rekening genomen. Gipskartonwanden met een zestal mobiele vouwwanden zorgen ervoor dat de grote ruimtes zeer eenvoudig en snel om te bouwen zijn tot meerdere kleinere lokalen.

Samen een succes creëren?

Alles start met een goed gesprek.